Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił wykonanie zabezpieczeń drzew przed bobrami na Wyspie Bielarskiej. Zwierzęta pojawiają się w tym rejonie już od wielu lat, a ich działalność można zauważyć na pierwszy rzut oka. Aby straty w drzewostanie się nie powiększały, pnie drzew zostały otoczone specjalną siatką.