W piątek w godzinach wieczornych, w okolicach przejścia podziemnego przy Galerii Dominikańskiej spacerował bóbr.