W poniedziałek 2 listopada, na terenie miasta znowu odbędą się protesty przeciwko wyrokowi TK oraz antyrządowe. Będą przemarsze, masa krytyczna, blokada samochodowa, a dodatkowo protestować będą środowiska artystyczno-kreatywne.