Wszystkie Panie w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego w ramach profilaktyki zdrowotnej. Badania są przeprowadzane w Centrum Medycznym Medix, realizującym program wczesnego wykrywania raka piersi, finansowany przez Ministra Zdrowia w ramach narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.