Z 39 gatunków kotowatych, aż 38 z nich jest zagrożonych wyginięciem. Jedynym gatunkiem, któremu nie grozi takie niebezpieczeństwo jest kot domowy. Dlatego też, jeden z profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego wraz ze swoim zespołem pracuje nad ratowaniem gatunków zagrożonych przy pozyskaniu materiału genetycznego od kotów domowych.