Przejechał ponad połowę równika, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym i nie ma zamiaru się zatrzymać. Streetbus powrócił na ulice Wrocławia i znów niesie wsparcie oraz ciepło. To bardzo ważny projekt uzupełniający istniejący system wsparcia dla osób bezdomnych i ubogich, obejmujący finansowane i współfinansowane przez miasto...