Rano poinformowaliśmy o aligatorze, którego widziano na wrocławskim Rędzinie.