We wtorek (14 marca) na terenie Dworca Świebodzkiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której zainaugurowano realizację dolnośląskich projektów dofinansowanych w ramach programu Kolej Plus. W ramach zaplanowanej inwestycji odbudowany zostanie układ torowy stacji, dzięki czemu możliwe będzie uruchomienie dodatkowych pociągów aglomeracyjnych.

W konferencji wzięli udział: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Andrzej – Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu oraz przedstawiciele samorządu Wrocławia i Środy Śląskiej.

– Dolny Śląsk mocno stawia na kolej. Trudno szukać drugiego polskiego regionu, który inwestuje w kolej tak mocno jak nasz region. Oprócz linii, które województwo przejmuje na własność, wspieramy również modernizację linii, które są w posiadaniu PKP PLK. Uczestniczymy również w Programie Kolej Plus, dzięki któremu pociągi wrócą do Bogatyni, Złotoryi i uruchomiony zostanie dla pociągów wrocławski Dworzec Świebodzki – mówił Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Inwestycja zrealizowana będzie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus zaplanowanemu na lata 2023-2028. Dzięki planowanemu remontowi uruchomione zostaną dodatkowe pociągi aglomeracyjne w kierunku Kątów Wrocławskich, Środy Śląskiej i Wołowa. Skróci się także czas przejazdu pociągów kursujących w dalszych relacjach.

– To dobra wiadomość dla Dolnego Śląska i historyczna chwila dla Wrocławia. Dzięki podpisanym dziś umowom kończymy wieloletnią debatę na temat tego, czy dworzec Świebodzki powinien zostać przywrócony dla pasażerskiego ruchu kolejowego. Przebudowa układu torowego i peronów wraz z przebudową stacji w Środzie Śląskiej to początek budowy kolei aglomeracyjnej na Dolnym Śląsku – mówił Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Jak podkreśla Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, najistotniejsze jest, by połączeń dowożących ludzi z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego było jak najwięcej. Według kolejarzy przepustowość Dworca Głównego i estakady kolejowej jest na wyczerpaniu, dlatego alternatywa w postaci Dworca Świebodzkiego jest bardzo potrzebna.

Dodatkowym atutem tego miejsca jest bliskość dużych węzłów komunikacyjnych – na pl. Jana Pawła i pl. Legionów, a budowa trasy TAT wpłynie na możliwość wykreowania węzła przesiadkowego na pl. Orląt Lwowskich. Okolice Dworca Świebodzkiego to jedenaście linii autobusowych i tramwajowych. Co więcej, Trasa Autobusowo-Tramwajowa na Nowy Dwór będzie miała swój wylot właśnie przy Świebodzkim.

Szacowana całkowita wartość projektu wynosi ponad 215 mln zł, z czego 15% pokryją wnioskodawcy, czyli Województwo Dolnośląskie wraz z partnerami: Gminą Wrocław i Gminą Środa Śląska. Pozostała część będzie finansowana ze środków zarządcy infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe z puli środków budżetu państwa przeznaczonych na program Kolej Plus.

 

Foto: mat. UMWD