Na terenie Wrocławia działa wiele miejsc, w których można zachwycać się sztuką, oglądać przedmioty pochodzące z przeszłości czy poznawać historię miasta. Aby każda zainteresowana osoba miała możliwość skorzystania z atrakcji oferowanych w muzeach, większość z nich wyznaczyła konkretne dni, w które można zwiedzić wystawy za darmo, bez konieczności kupowania biletu.

1.) Muzeum Narodowe – pl. Powstańców Warszawy 5

Zbiory Muzeum Narodowego liczą obecnie ponad 200 tys. obiektów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki, począwszy od średniowiecznej śląskiej rzeźby kamiennej i drewnianej, malarstwa śląskiego, polskiego i europejskiego, poprzez rzeźbę nowożytną i modernistyczną, rysunek, grafikę i bardzo bogate zbiory rzemiosła artystycznego minionych epok od antyku przez średniowiecze do początków XX wieku, aż po zbiory książek i dokumentów.

We soboty w godz. 10:00-17:00 wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny.

2.) Pawilon Czterech Kopuł – ul. Wystawowa 1

W Pawilonie Czterech Kopuł prezentowana jest jedna z największych w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej, której historia sięga lat 60. XX w. Liczy ponad 20 tys. eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne, począwszy od malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki i fotografii aż po environment, projekty konceptualne, dokumentacje happeningów oraz sztukę wideo.

We wtorki w godz. 10:00-16:00 wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny.

3.) Muzeum Etnograficzne – ul. R. Traugutta 111/113

Muzeum Etnograficzne jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku, która specjalizuje się w etnograficznej dokumentacji regionu oraz opisie i interpretacji jego kulturowej zmienności. Liczące ponad 20 tys. eksponatów zbiory Muzeum obrazują skomplikowane dzieje Dolnego Śląska, w którego przeszłości spotkały się dwie tradycje: przedwojenna – miejscowa i powojenna – osób przyjezdnych.

W soboty w godz. 10:00-16:00 wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny.

4.) Muzeum Poczty i Telekomunikacji – ul. Zygmunta Krasińskiego 1

Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest jedyną w Polsce placówką muzealną gromadzącą i chroniącą zabytki stanowiące świadectwo działalności poczty na ziemiach polskich, w tym Poczty Polskiej założonej przez króla Zygmunta Augusta w 1558 roku. Muzeum utworzone w 1921 r. w Warszawie, od 1956 r. mieści się w zabytkowym gmachu Poczty Głównej we Wrocławiu. Zbiory muzealne są gromadzone w działach: Filatelistycznym oraz Historii Poczty i Telekomunikacji.

W środy w godz. 10:00-16:00 wstęp jest bezpłatny.

5.) Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej – Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35

Muzeum Historyczne gromadzi i udostępnia zabytki związane z historią i sztuką Wrocławia,  a jego siedzibą jest barokowo-klasycystyczny Pałac Królewski wraz z ogrodem. Natomiast Muzeum Sztuki Medalierskiej jest jedyną w Polsce placówką specjalizującą się w gromadzeniu zbiorów medalierskich i falerystycznych. Jego bogata kolekcja liczy aktualnie około 50 tysięcy medali, medalionów i plakiet oraz orderów, odznaczeń, odznak polskich i obcych.

W czwartki w godz. 11:00-17:00 wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.
(Ostatni zwiedzający są wpuszczani o godz. 16:30.)

6.) Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego – Pl. Wolności 7a

Głównym celem Muzeum Teatru jest prezentowanie i promowanie dorobku wrocławskiej sceny teatralnej.

W czwartki w godz. 11:00-17:00 wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.

7.) Muzeum Sztuki Mieszczańskiej – Stary Ratusz, Rynek

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej specjalizuje się w gromadzeniu i prezentowaniu obiektów związanych z wrocławskimi warsztatami rzemieślniczymi oraz artystami od czasów najdawniejszych po współczesność.

W czwartki w godz. 11:00-17:00 wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.
(Ostatni zwiedzający są wpuszczani o godz. 16:00.)

8.) Muzeum Militariów – Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9

Muzeum Militariów mieści się w budynku Arsenału Miejskiego, a jego zbiory eksponowane są na czterech wystawach stałych: Broń Dawna, Broń Palna, Broń Biała oraz Mundur Żołnierza Polskiego.

W czwartki w godz. 11:00-17:00 wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.
(Ostatni zwiedzający są wpuszczani o godz. 16:30.)

9.) Muzeum Archeologiczne – Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9

Muzeum Archeologiczne było i jest nastawione na pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków archeologicznych z terenu Śląska. W Muzeum przechowywane są eksponaty: od starszej epoki kamienia (500 tys. lat temu) aż po czasy nowożytne (XIX wiek). Należy do najstarszych tego typu placówek w Europie.

W czwartki w godz. 11:00-17:00 wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.
(Ostatni zwiedzający są wpuszczani o godz. 16:30.)

10.) Muzeum Architektury – ul. Bernardyńska 5

Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedyną instytucją muzealną w Polsce poświęconą w całości historii architektury oraz architekturze współczesnej. Przygotowuje wystawy poświęcone architekturze, a także sztuce użytkowej, malarstwu i grafice.

W środy w godz. 10:00-17:00 wstęp jest bezpłatny.

11.) Muzeum Współczesne Wrocław – pl. Strzegomski 2a

Od swojego powstania w 2011 roku, Muzeum Współczesne Wrocław rozwija relacje społeczne wobec sztuki współczesnej, które buduje poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną, powiększanie kolekcji oraz stwarzanie przyjaznych warunków uczestnictwa w sztuce.

W czwartki w godz. 12:00-20:00 wstęp jest bezpłatny.

12.) Muzeum Farmacji – ul. Kurzy Targ 4

Muzeum Farmacji poświęcone jest historii nauki, medycyny, farmacji i aptekarstwa oraz rozwojowi wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny w następujące dni:

  • wtorek – 10:00 -18:00,
  • środa – 10:00 – 18:00,
  • czwartek – 10:00 – 18:00,
  • piątek – 10:00 – 18:00.

13.) BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej

Do każdej galerii BWA Wrocław wstęp jest zawsze bezpłatny.

  • Galeria BWA Wrocław Główny – I piętro Dworca PKP Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

To największa z czterech galerii BWA Wrocław, która mieści się na antresoli wrocławskiego dworca. Program galerii powstaje w nawiązaniu do kontekstu miejsca – XIX wiecznego, nowoczesnego terminalu służącego do przemieszczania się, i realizuje takie tematy jak podróż, migracja i komunikacja.

Godziny otwarcia:
środa-czwartek: 12:00–20:00
piątek-niedziela: 12:00–18:00

  • Galeria Dizajn – ul. Świdnicka 2-4

Galeria upowszechnia środowiska twórcze związane z tematyką projektowania. Jej program tworzą wystawy kuratorskie, które najczęściej dotyczą społecznych wymiarów dizajnu, oraz aktywności wydawnicze, publicystyczne i warsztatowe.

Godziny otwarcia:
wtorek–piątek: 14:00–19:00
sobota–niedziela: 12:00–18:00

  • Studio BWA Wrocław – ul. Ruska 46, seg. A, lok. 301 (III piętro)

Przestrzeń w sąsiedztwie energetycznego podwórka przy ulicy Ruskiej 46 rozwija problemy poruszane w ramach Międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH. Miejsce łączy w sobie funkcje rezydencji, otwartej pracowni, czytelni, przestrzeni spotkań i debat, zachowując przy tym charakter galerii sztuki.

Godziny otwarcia:
środa-piątek: 14:00-18:00
sobota-niedziela: 12:00-18:00

  • Galeria SIC! – pl. Kościuszki 9/10

Jedyna w Polsce publiczna galeria poświęcona szkłu artystycznemu, studyjnemu i użytkowemu, rozszerzająca swoją działalność o zagadnienia związane nie tylko z materiałem.

Godziny otwarcia:
środa–piątek: 14:00–18:00
sobota-niedziela: 12:00–18:00

14.) Galeria FOTO-GEN – pl. bpa Nankiera 8

Miejsce, w którym znajduje się Galeria, to najstarszy, częściowo zachowany – budynek mieszkalny we Wrocławiu, a pierwsze wzmianki o nim pojawiają się w źródłach historycznych już w 1208 roku. Galeria organizuje wystawy czasowe twórców polskich i zagranicznych, wypowiadających się głównie w medium fotografii: artystycznej, dokumentalnej czy reporterskiej, a także współpracuje z kuratorami oraz ośrodkami naukowymi i artystycznymi.

We wtorki w godz. 10:00-18:00 wstęp bezpłatny.

15.) Centrum Sztuki WRO – ul. Widok 7

Centrum Sztuki WRO to miejsce wystaw/warsztatów/spotkań ze sztuką, widzów z artystami. To pierwsza polska instytucja, zajmująca się związkami sztuki współczesnej, mediów i komunikacji. Działamy od 1989 roku, od 2008 w stałej przestrzeni CS WRO. Archiwa i kolekcja sięgają początków sztuki mediów w latach 60/70 XX stulecia.

Wstęp do CS WRO jest bezpłatny w następujące dni:
środa: 11:00 – 18:00
czwartek: 14:00 – 20:00
piątek: 14:00 – 18:00
sobota: 12:00 – 16:00
niedziela: 12:00 – 14:00

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu