Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wielu mieszkańców zabiera się za porządki i remonty. Często w ramach tego typu prac pozbywamy się wielu rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wyrzucić do zwykłych kontenerów na śmieci. Podpowiadamy, gdzie można oddać odpady wielkogabarytowe.

Za odbiór odpadów wielkogabarytowych odpowiedzialna jest na terenie Wrocławia spółka Ekosystem. W ramach jej działalności funkcjonują dwa stałe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 • PSZOK UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 9, czynny od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 17:00 oraz w soboty – od 8:00 do 16:00.
 • PSZOK UL. JANOWSKA 51, czynny od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 15:00.

Do PSZOK-ów można dostarczać takie odpady jak:

 • odpady wielkogabarytowe i tekstylia,
 • zużyte opony, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne,
 • termometry rtęciowe, opakowania i pozostałości po lekarstwach oraz leki przeterminowane, świetlówki,
 • niewielkie ilości odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych,
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, odpady zielone (liście, skoszoną trawę, drobne gałęzie), opakowania z drewna, tworzyw sztucznych, papieru i tektury,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady).

Ponadto, w całym mieście, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, podstawiane są kontenery na odpady wielkogabarytowe. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, kontener podstawiany jest raz na dwa miesiące, natomiast w przypadku zabudowy wielolokalowej – raz w miesiącu. Każdy z nich dostępny jest zazwyczaj przez okres 3-4 dni.

Co można wrzucać do tego typu kontenerów?

 • rowery, wózki
 • duże zabawki (bez elektroniki)
 • meble ogrodowe
 • materace
 • wykładziny
 • suszarkę na pranie
 • deskę do prasowania
 • meble, płyty pilśniowe i MDF

Niedozwolone są takie odpady jak:

 • gruz
 • armatura łazienkowa
 • odpady niebezpieczne (samochodowe, remontowe)
 • odpadów komunalnych typu „zmieszane”
 • szkła, tworzyw sztucznych, papieru, bioodpadów, elektroodpadów

Mapa oraz szczegółowy harmonogram podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe dostępne są na stronie internetowej Ekosystemu.

SZOP-y zbiorą odpady problemowe od mieszkańców.

 

Mapa: Ekosystem