W nocy z wtorku na środę spłonęła zabytkowa altana, podpalona przez nieznanych sprawców. Altana znajdowała na wzgórzu Georga Bendera w Parku Południowym, zbudowana na przełomie XIX i XX wieku według projektu miejskiego radcy budowlanego Richarda Plüddemanna.

Towarzystwo Upiększania Miasta w 2009 roku wystąpiło o rewitalizację wzgórza, a kilka lat później o jego nazwanie imieniem nadburmistrza Georga Bendera. Nadanie nazwy udało się (po sporych perypetiach) dopiero niedawno – ale rewitalizacji zabytku już niestety się nie doczekamy.

Zachowały się jedynie dokładne plany budowlane altany oraz dużo jej zdjęć – mieszkańcy i TumW liczy na szybką rekonstrukcję tego urokliwego miejsca.

Foto: Filip Matusiak / Fotopolska