W nocy z wtorku na środę spłonęła zabytkowa altana, podpalona przez nieznanych sprawców. Altana znajdowała na wzgórzu Georga Bendera w Parku Południowym, zbudowana na przełomie XIX i XX wieku według projektu miejskiego radcy budowlanego Richarda Plüddemanna.

Towarzystwo Upiększania Miasta w 2009 roku wystąpiło o rewitalizację wzgórza, a kilka lat później o jego nazwanie imieniem nadburmistrza Georga Bendera. Nadanie nazwy udało się (po sporych perypetiach) dopiero niedawno, ale rewitalizacji zabytku już niestety się nie doczekamy.

Zachowały się jedynie dokładne plany budowlane altany oraz dużo jej zdjęć. Mieszkańcy Wrocławia oraz TUMW liczą na szybką rekonstrukcję tego urokliwego miejsca.

Foto: Filip Matusiak / Fotopolska