W piątek (14 kwietnia) Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformowało o śniętych rybach, odnalezionych podczas kontroli fosy miejskiej. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy proszeni są o unikanie kontaktu z wodą, a także o przypilnowanie, by wyprowadzane przez nich na spacer psy nie korzystały z wody w fosie miejskiej.

Podczas dzisiejszej (14.04) kontroli miejskiej fosy znaleziono 7 sztuk śniętych ryb. Próbki wody i ryb pobrano do analizy, jednak z uwagi na niezidentyfikowane dotąd źródło śnięcia ryb mieszkańcy powinni unikać kontaktu z wodą z fosy – apeluje Biuro Prasowe UMW. – Pamiętając zeszłoroczną katastrofę ekologiczną na Odrze, woda w fosie od lutego jest regularnie badana – dotąd nie było niepokojących sygnałów. Dodatkowo Straż Miejska codziennie, w trybie stałym, kontroluje fosę, Odrę i wrocławskie zbiorniki wodne pod kątem występowania śniętych ryb – brzmi dalsza część komunikatu.

Śnięte ryby zostały również ujawnione w zbiorniku Czernica, na terenie powiatu wrocławskiego. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w czwartek (13 kwietnia). Podczas oględzin przy północnym i północno-wschodnim brzegu stwierdzono pojedyncze śnięte ryby. Na miejscu poprano próbki do badań laboratoryjnych i dalszych analiz. Aktualnie ustalane są przyczyny śnięcia ryb.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana w różnych miejscach Odry. Bezpośrednio będziemy informować o wszystkich nowych ustaleniach. Dziękuję za czujność i bezpośrednią reakcję wszystkich służb. Dzisiaj także zwołałem posiedzenie koordynacyjno-informacyjne Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – informował w czwartek Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.

W posiedzeniu wzięły udział takie służby jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Rybacka, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, RZGW Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli online również: m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Wiceminister Jacek Ozdoba oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski.

 

Foto: mat. Biuro Prasowe UMW