Wrocławianie korzystali z przejścia przez śluzę Opatowicką przez kilkadziesiąt lat. Wszystko zmieniło się w 2021 roku, gdy po zakończeniu remontu Wody Polskie podjęły decyzję o zamknięciu obiektu dla ruchu pieszego i rowerowego. W miniony piątek (14 czerwca) w siedzibie Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu doszło do spotkania, podczas którego udało się wypracować porozumienie dotyczące ponownego uruchomienia przejścia.

Mieszkańcy okolicznych osiedli nie pogodzili się z zamknięciem śluzy, a pod petycją dotyczącą przywrócenia szlaku komunikacyjnego podpisało się niemal 4 tysiące osób. Pomimo tego, obiekt nadal pozostawał nieodstępny.

Wkrótce sytuacja ma się jednak odmienić, o czym poinformowały Wody Polskie. W piątek (14 czerwca) odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie Dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu Beaty Głuchowskiej, wzięli udział Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur i Koordynator ds. Polityki Rzecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Mateusz Majka oraz Zastępca Dyrektora Wód Polskich RZGW we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą – Jacek Drabiński.

Podczas rozmów, dotyczących zasad i bezpiecznego sposobu korzystania z obiektu hydrotechnicznego przez osoby postronne, strony uzgodniły rozwiązania, dzięki którym wkrótce możliwe będzie uruchomienie szlaku komunikacyjnego przez górne wrota śluzy żeglugowej Opatowice z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Obecnie trwają jeszcze uzgodnienia pomiędzy stronami odnośnie szczegółów organizacji ruchu w obrębie obiektu żeglugowego. Opracowany już został schemat czasowego przejścia po górnych wrotach śluzy – wyjaśnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Po ostatecznym zakończeniu ustaleń strony zadeklarowały podpisanie listu intencyjnego, który będzie jednocześnie sygnałem do umożliwienia otwarcia przejścia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć akty wandalizmu w tym miejscu, zamontowany zostanie monitoring.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego zadeklarowali również, że podjęte zostaną starania dotyczące opracowania projektu, a następnie budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad dolnymi wrotami śluzy żeglugowej Opatowice, czyli w miejscu, w którym taka przeprawa istniała do 1945 roku i została zniszczona podczas oblężenia Festung Breslau.

 

Foto: mat. Wody Polskie