We wrześniu 2021 roku spółka Develia zwarła przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą wrocławskiego wieżowca Sky Tower ze spółką Olimp Investment. Transakcja została ostatecznie sfinalizowana we wtorek (15 marca 2022 roku).

Jak można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez spółkę Develia, Olimp Investment stał się właścicielem 79,55% udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o nazwie Sky Tower położonym we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95, o łącznej powierzchni ok. 23.798 metrów kwadratowych.

Pozostała część udziału w prawie własności Sky Tower, tj. 20,45% pozostanie w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali w budynku Sky Tower.

Sprzedaż wrocławskiego wieżowca była jednym ze strategicznych celów spółki Develia na rok 2021, wyznaczonym w ramach jej strategii na lata 2021-2025. W związku z chęcią skoncentrowania się przez Develię na segmencie mieszkaniowym i istotnym zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego w segmencie biurowym i handlowym, zapadła decyzja o sprzedaży Sky Tower.

Do końca 2022 roku Develia planuje również sprzedać galerię handlową Arkady Wrocławskie, która została orientacyjnie wyceniona na 210 mln złotych.

Spółka Develia sprzedaje Arkady Wrocławskie.

 

Foto: Zbiory Fotopolska