Develia, czyli spółka będąca właścicielem wrocławskiego wieżowca, opublikowała swoją strategię na najbliższe lata. Wśród celów na 2021 rok znalazło się m. in. przygotowanie do sprzedaży budynku Sky Tower.

Develia to grupa deweloperska realizująca inwestycje komercyjne i mieszkaniowe.  Nieruchomości Develii powstają w sześciu największych miastach Polski – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Łodzi.

Spółka opublikowała niedawno swoją strategię na lata 2021-2025. Jednym z jej głównych elementów jest skupienie większości posiadanych zasobów na rozwoju rynku mieszkaniowego, co jednocześnie będzie wiązało się ze zmniejszeniem działalności w segmencie komercyjnym.

Wpływ na tego typu strategię ma sytuacja rynkowa, atrakcyjność segmentu mieszkaniowego wzrasta, a jego perspektywy rozwojowe do 2028 r. są bardzo dobre. Ponadto polityka niskich stóp procentowych pozytywnie wspiera ceny mieszkań i zdolności kredytowe, przez co tworzy się luka mieszkaniowa.

Natomiast segment komercyjny, na który składają się handel oraz biura, traci na atrakcyjności ze względu na przesuwanie się kanałów dystrybucji do internetu kosztem tradycyjnego handlu oraz zwiększenie roli pracy zdalnej, głównie z powodu pandemii.

W związku z chęcią skoncentrowania się przez Develię na segmencie mieszkaniowym i istotnym zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego w segmencie biurowym i handlowym, wśród strategicznych celów spółki na rok 2021 znalazła się sprzedaż budynku Wola Retro zlokalizowanego w Warszawie oraz przygotowanie do sprzedaży wrocławskiego wieżowca Sky Tower.

Sky Tower to najwyższy budynek we Wrocławiu, a także najwyższy budynek w Polsce w kategoriach: „wysokość do dachu” oraz „wysokość do najwyżej położonego piętra”. Wraz z dwoma innymi budynkami stanowi kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny. Wieżowiec powstał w miejscu rozebranego Poltegoru i został oddany do użytku w 2013 roku.

Cena, za jaką Sky Tower zostanie wystawiony na sprzedaż nie jest jeszcze znana. Wiadomo tylko, że koszt jego budowy wyniósł 400 mln dolarów, co w przeliczeniu daje około 1 mld złotych.

Tekst: CWC