Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na wykonanie prac w obrębie skweru mieszczącego się tuż przy placu Orląt Lwowskich. Dzięki zaplanowanej inwestycji teren u zbiegu ul. Piłsudskiego i ul. Tęczowej ma stać się bardziej zielony i przyjazny dla mieszkańców.

Firma, która zostanie wyłoniona w ramach konkursu ofert, będzie zobowiązana m. in. do:

  • rewitalizacji ścieżek,
  • budowy nawierzchni z kostki betonowej,
  • budowy odwodnienia i stworzenia ogrodu deszczowego,
  • montażu elementów małej architektury, takich jak ławki czy kosze na śmieci,
  • wykonania prac ogrodniczych w postaci nasadzeń krzewów, drzew i bylin, a następnie do przeprowadzania ich pielęgnacji.

Otwarcie ofert złożonych w przetargu nastąpi 10 maja 2022 roku, a wybrany wykonawca będzie musiał przeprowadzić rewitalizację skweru w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. Mieszkańcy będą mogli się zatem cieszyć się nowym wyglądem tego terenu już w wakacje.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk