Wrocławianie, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy i zapewnili im utrzymanie, od poniedziałku (21 marca) będą mogli składać wnioski o zwrot kosztów poniesionych w związku z udzieloną pomocą.

Składanie wniosków będzie się odbywać w Biurach Obsługi Klienta, należących do Zarządu Zasobu Komunalnego oraz spółki Wrocławskie Mieszkania. Tam też, na miejscu, będzie można otrzymać druki do wypełnienia. Poza tym są one dostępne pod adresami zzk.wroc.pl oraz wm.wroc.pl.

Wypełnione wnioski należy składać według klucza terytorialnego, a więc najbliżej miejsca, w którym pomoc była świadczona.

Adresy BOK-ów

Wrocławskie Mieszkania:
– Grafit, Centrum Obsługi Mieszkańca ul. Namysłowska 8 (w godz. 7-15.30),
– Filia COM ul. Gazowa 22 (7.30 – 15.00).

ZZK (godziny otwarcia 7.30-15.30):
– BOK nr 1, ul. św. Antoniego 19,
– BOK NR 2, ul. Otwarta 3-5,
– BOK NR 3 ul. Karola Miarki 7,
– BOK NR 5 ul. Brzeska 8-10,
– BOK NR 7 ul. Papiernicza 9-10,
– BOK NR 9, ul. Hallera 149,
– BOK NR 10 ul. Gajowicka 96A.

Wymagane są imię i nazwisko oraz PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach wrocławian. Nie jest wymagany podpis, ponieważ sporo z tych osób udało się już w dalszą drogę.

Maksymalny miesięczny zwrot kosztów za jedną osobę to 1200 zł, czyli 40 zł dziennie za każdą osobę.

Wnioski będą weryfikowane w BOK-ach, a następnie – jeśli zajdzie taka potrzeba – w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Przypominamy, że mieszkańcy składają je pod rygorem odpowiedzialności karnej za umieszczanie fałszywych informacji, sprzecznych ze stanem faktycznym.

Termin realizacji wniosków to 30 dni. Na jednym wniosku można wpisać wszystkie dotychczasowe pobyty ukraińskich rodzin. Świadczenia będą obowiązywać przez dwa miesiące.

 

Foto: Wrocławskie Mieszkania