Ścieżki przyrodnicze to specjalnie wytyczone szlaki piesze, a jednocześnie jedna z podstawowych form edukacji środowiskowej, dzięki której możemy poznać bogactwo natury.

Czym są ścieżki przyrodnicze?

Specjalnie wytyczony szlak pieszy, na trasie którego znajdują się interesujące i edukacyjne obiekty nazywamy ścieżką dydaktyczną. Jeżeli do tych obiektów należą w głównej mierze miejsca istotne z punktu widzenia przyrody, taką ścieżkę nazywamy ścieżką przyrodniczą.

Ścieżka przyrodnicza “Jarnołtów-Ratyń”

Ścieżka została wytyczona w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Bystrzycy” na granicach miasta Wrocław. Liczy 6,5 km i na swojej trasie ma aż 14 istotnych obiektów, a przy każdym z nich znajduje się tablica informacyjna. Rozpoczyna się i kończy na osiedlu Jarnołtów, na które możemy udać się autobusem miejskim z centrum miasta. Trasa ścieżki prowadzi przez wiele ciekawych ekosystemów. Warto zwrócić również uwagę na różnorodność gatunkową ptactwa czy zbiorowiska łąkowe. Cała ścieżka jest przystosowana zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Prowadzi przez drogi gruntowe i leśne, ścieżki wśród łąk, a także częściowo przez drogi asfaltowe. 

Czemu powstały ścieżki przyrodnicze?

Idea ścieżek przyrodniczych narodziła się w latach 60. XX w USA, a do Polski trafiła w połowie lat 70. XX. Głównym powodem rozpoczęcia działań budowania ścieżek był wzrost turystyki, a przede wszystkim jej negatywny wpływ na środowisko. Zauważono wtedy ogromną potrzebę kształtowania świadomości ekologicznej wśród ludzi. Ścieżki przyrodnicze miały stać się rozwiązaniem – łączyły aktywny wypoczynek na łonie natury z edukacją ekologiczną. 

Ścieżki są zawsze oznakowane. Z reguły jest to biały kwadrat przekreślony na skos zielonym paskiem. Przy każdym istotnym punkcie znajduje się również tabliczka informacyjno-edukacyjna z najważniejszymi informacjami o danym obiekcie. Obecnie w Polsce praktycznie każdy obszar chroniony posiada własną ścieżkę przyrodniczą. Znajdziemy ją również we Wrocławiu!

Ścieżki przyrodnicze to świetny sposób na spędzenie swojego wolnego czasu aktywnie i edukacyjnie. Warto razem z najbliższymi spędzić czas na łonie natury, poznając przy tym piękno naszego regionu. 

Ścieżki przyrodnicze w okolicy Wrocławia:

  • Ścieżka przyrodnicza „Trzy stawy” (położona jest w gminie Żmigród, we wsi Niezgoda)
  • Ścieżka przyrodnicza im. Prof. Anieli Krawiecowej (Trasa przebiega w centrum miasta wzdłuż nabrzeży Odry i jej kanałów.)
  • Żołnierska Ścieżka Przyrodnicza (umiejscowiona jest z racji pełnionej funkcji w Świętoszowie w lesie sosnowym przy koszarach wojskowych.)
  • Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Święte Jezioro” (zlokalizowana jest na terenie użytku ekologicznego Nadleśnictwo Świętoszów – ok. 2 km od miejscowości Parowa).
  • Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Szwajcaria Lwówecka” (Ścieżka usytuowana jest w zasięgu terytorialnym miasta Lwówek Śląski, biegnie przez lasy porastające wzgórze należące do pasma Leśnicy) 
  • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w „Cichej Dolinie” (Trasa ścieżki prowadzi przez różnorodne ekosystemy związane z doliną rzeki Bystrzycy) 
  • Oraz ścieżki przyrodnicze w pobliskich lasach tj. w lesie Osobowickim, Rędzińskim, Sołtysowickim oraz Komunalnym. 

Foto główne: Pixabay