Narodowym Marszu Niepodległości jednak się odbędzie. Sąd w czasie czwartkowego posiedzenia uchylił zakaz wydany przez Rafała Dutkiewicza. Rzecznik prezydenta, Arkadiusz Filipowski zapowiedział już, że władze miasta będą się odwoływać od tej decyzji.

„Nikt i nic nas nie zatrzyma” – grzmiał dwa dni temu Jacek Międlar. W czwartek sąd we Wrocławiu zadecydował, że faktycznie, tak może się stać. Narodowy Marsz Niepodległości organizowany przez byłego księdza i Piotra Rybaka jednak dojdzie do skutku. Sędzia uchylił bowiem zakaz wydany przez Rafała Dutkiewicza w porozumieniu z Jackiem Sutrykiem i policją.

Stwierdzono, że prawo do zgromadzeń jest wartością konstytucyjną i nie zachodzą przesłanki, by takiego marszu zabronić. Uzasadnienie wyroku zajmuje aż 15 stron.