O planach zabudowy terenów na Ostrowie Tumskim mówiło się od lat. Przykładem może być zakończenie budowy Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 w obecnym roku.

Nowa inwestycja kurii wrocławskiej położona przy ul. Katedralnej 1 obejmuje przede wszystkim rekonstrukcję oraz odbudowę budynku dawnej drukarni Archidiecezji.

Podczas II Wojny Światowej budynek został zniszczony i do tej pory teren pozostawał niezagospodarowany. Na miejscu dawnej drukarni ma powstać dom kanoniczny pracy twórczej i kultury chrześcijańskiej. Odbudowany ma być również mur graniczny od strony ul. Katedralnej. Rekonstrukcja będzie prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków. Obecnie nie ma oficjalnej wizualizacji powstającego budynku, znane jest tylko, że w planie zagospodarowania przestrzennego z 1999 roku wszelkie rekonstrukcje domu przy ul. Katedralna 1 powinny być planowane w oparciu na studia historyczno-urbanistyczne i ikonografię. Ponadto, prace przygotowawcze na terenie budowy trwają od grudnia 2018 roku. 

Tekst / Foto: Grzegorz Szein