1250 hektarów metodą lotniczą – tereny zielone wzdłuż wrocławskich rzek, 360 hektarów metodą naziemną – parki i zieleńce, plus 350 hektarów kompleksowego odkomarzania w dolinie Bystrzycy. A ponadto 50 zarybionych zbiorników i akcje rozdawania lawendy. Oto wrocławskie sposoby na walkę z komarami.

Specyficzne warunki klimatyczne Wrocławia, wynikające z położenia geograficznego czy ukształtowania terenu, jak również obecność wielu zbiorników wodnych, stwarzają dogodne środowisko dla rozwoju populacji komarów we Wrocławiu. Dlatego też, ponad 20 lat temu został uruchomiony Wrocławski program kontroli liczebności komarów. Podstawą funkcjonowania programu jest stały monitoring dynamiki rozwoju lokalnej populacji komarów i potencjalnych miejsc rozwojowych na terenach zielonych należących do Wrocławia. Zespół, który tego dokonuje w terenie, pracuje od początku marca do końca października. Na podstawie sporządzonych raportów wyznaczane są miejsca wymagające przeprowadzenia oprysków.

– Mamy zinwentaryzowanych około 300 potencjalnych miejsc rozwoju komarów. Ustalana jest wielkość populacji owadów i podejmowane są decyzje o przeprowadzeniu określonych zabiegów. Zespół ustala również ilości i dawki preparatu – informuje Grzegorz Rajter z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W ramach programu, prowadzony jest również nadzór merytoryczny nad wykonywanymi zabiegami oraz ocena ich skuteczności. Wieloletnie badania i doświadczenia prowadzone w terenie wykazały, że najbardziej skutecznym sposobem kontroli populacji komarów jest system łączący różne metody.

Działania prowadzone będą przy użyciu:
– preparatu biologicznego, który działa wybiórczo na larwy komarów rozwijające się w wodzie, w tym przypadku zabiegi mogą być prowadzone w każdych warunkach atmosferycznych, są bezpieczne dla ludzi i przyjazne środowisku, preparat jest aplikowany do wody,
– preparatów chemicznych z zastosowaniem minimalnej dawki, aby była skuteczna przy ograniczaniu populacji  dorosłych osobników komarów, a tym samym pozwoliła na zachowanie jak największej ilości pozostałych, a w szczególności pszczół.

W przypadku zabiegów z wykorzystaniem środków chemicznych działania mogą być prowadzone w określonych warunkach – wczesnym ranem lub późnym wieczorem – kiedy mamy największą aktywność komarów – wiatr poniżej 4m/s, brak opadów minimum 24 godziny, temperatura powietrza max. do 24oC. Preparat jest aplikowany w miejscach, gdzie chronią się owady (trawa, krzewy).

Preparaty biologiczne i chemiczne będą aplikowane w zależności od zapotrzebowania, zarówno metodą agrolotniczą, która obejmie 1250 ha – to tereny zieleni wzdłuż rzeki Odry, Bystrzycy, Widawy i Ślęzy oraz Pól Irygowanych, jak i naziemną, na obszarze 360 ha. Odkomarzanie metodą naziemną prowadzone jest na ogólnie dostępnych terenach zieleni należących do miasta, na całym jego obszarze (tj. parki, zieleńce, cieki wodne, tereny zieleni wzdłuż dolin rzecznych). Kompleksowym odkomarzaniem objęte są też tereny zieleni w dolinie rzeki Bystrzycy – od osiedla Marszowice do osiedla Jarnołtów – ok. 350 ha. Warto zaznaczyć, że w obszarze Natura2000 aplikowane będą wyłącznie preparaty mikrobiologiczne.

Ważnym elementem działań redukujących populację komarów w mieście jest zarybianie zbiorników wodnych – odbywa się ono wiosną i jesienią, obejmuje łącznie ok. 50 zbiorników wodnych, gdzie trafia młody narybek, który żywi się larwami komarów. W części wiosennej zostało zarybionych 18 zbiorników m.in. w Parku Południowym, przy ul. Heweliusza, w Parku Brochowskim, w Parku Sołtysowickim, czy w Fosie Miejskiej.

W bieżącym roku będziemy też kontynuować kampanię edukacyjną dla mieszkańców, aby pokazać, że istnieje szereg naturalnych sposobów, dzięki którym każdy z nas może ograniczyć liczbę komarów w swoim otoczeniu. Chcemy wyjść do mieszkańców z katalogiem dobrych praktyk, aby byli świadomi, co komary przyciąga i jak mogą chronić się przed nimi jeszcze skuteczniej. Zapach ma ogromne znaczenie w świecie owadów, dlatego ważne jest, aby otaczać się roślinami odstraszającymi komary. Pierwsze sadzonki lawendy rozdawaliśmy mieszkańcom w trakcie Dnia Odry 2022 przy Bulwarze Dunikowskiego. W następnym tygodniu, tj. 21 maja 2022 r., będziemy prowadzili kampanię informacyjną wraz z wręczaniem sadzonek podczas Dni Przyrodników, to piknik organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Pawłowicach – dodaje Grzegorz Rajter.

Dobre praktyki dotyczące komarów:

 • Pojemniki, w których zbierasz deszczówkę, zabezpiecz w sposób umożliwiający jej gromadzenie np. moskitierą lub wymieniaj w nich wodę 2 razy w tygodniu, wykorzystując ją do podlewania roślin.
 • Wodę w pojemnikach gospodarstwa domowego wymieniaj systematycznie co 3-4 dni, zwłaszcza w miesiącach letnich.
 • Usuń wszelkie niepotrzebne pojemniki, w których może gromadzić się deszczówka, np. puszki, butelki, słoiki, zabawki (te, które są przydatne, odwróć do góry dnem). Pozbądź się starych opon (woda w jednej oponie może być miejscem wylęgu nawet 10 000 komarów).
 • Systematycznie czyść rynny z liści i gruzu, aby woda mogła swobodnie spływać.
 • Czyść basen, zamontuj filtry, a gdy nie będzie już potrzebny, opróżnij go i zabezpiecz.
 • Zarybiaj ozdobne oczka wodne i stawy drobnymi rybkami, które będą zjadały pojawiające się larwy.
 • W oczkach wodnych, jeśli nie ma ryb, zamontuj urządzenia, które będą utrzymywały stałą cyrkulację wody.
 • Jesienią i wiosną usuwaj samice, które znalazły schronienie w takich pomieszczeniach jak strychy, piwnice.
 • Używaj moskitier, czyli siatek chroniących twój dom przed komarami i innymi owadami.
 • Stosuj preparaty zawierające substancje odstraszające komary, specjalistyczne do pomieszczeń oraz kosmetyczne bezpośrednio na ciało.
 • Stosuj odpowiednią odzież (długi rękaw i spodnie) ochraniającą ciało zwłaszcza wieczorem i nad ranem, w czasie największej aktywności komarów.
 • Eliminuj miejsca sprzyjające rozwojowi komarów na swojej posesji i w jej sąsiedztwie.
 • W ogrodzie lub na balkonie posadź rośliny, które odstraszają komary m.in. lawenda wąskolistna, mięta pieprzowa, komarzyca, kocimiętka właściwa, bazylia pospolita, mirt zwyczajny, koper włoski, surmia bignoniowa.

 

Źródło: mat. prasowe UM