Obowiązkowa deratyzacja na terenie Wrocławia przeprowadzana jest trzykrotnie w ciągu roku. Wraz z początkiem marca rozpoczęła się wiosenna akcja wykładania specjalnych preparatów. Potrwa ona do końca miesiąca. Do jej przeprowadzenia zobligowani są właściciele i zarządcy nieruchomości.

Deratyzacja we Wrocławiu przeprowadzana jest dwukrotnie na terenie całego miasta: od 1 do 31 marca oraz od 1 do 30 listopada, a także dodatkowo w lecie, od 1 do 31 lipca, w centrum Wrocławia na terenie ograniczonym Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

W tym roku działania w zakresie ograniczenia liczebności szczurów zostały podjęte już wcześniej – 26 stycznia rozpoczęła się deratyzacja interwencyjna.

Od momentu rozpoczęcia naszych działań tylko na terenie Zarządu Zasobu Komunalnego, w strefie najbardziej narażonej na występowanie gryzoni wyłożyliśmy aż 7,5 tys. stacji deratyzacyjnych. Tym samym blisko 2 tys. lokalizacji na terenach zewnętrznych i ponad 250 budynków będących w całości w zasobie naszej jednostki są objęte deratyzacją. Na bieżąco kontrolujemy te miejsca – zwykle co siedem dni, a tam, gdzie skończyła się trutka stacja deratyzacyjna jest uzupełniana – informuje ZZK.

W trakcie trwania obowiązkowej deratyzacji (1-31 marca) przeprowadzane są kontrole wypełniania przez właścicieli nieruchomości określonych obowiązków.

– Właściciele nieruchomości, którzy nie stosują się do zasad prowadzenia działań deratyzacyjnych, podlegają karze grzywny, która, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawie o wykroczenia, może wynieść do 500 zł – przypomina Waldemar Forysiak, zastępca komendanta wrocławskiej Straży Miejskiej.

Główną przyczyną występowania szczurów jest łatwa dostępność pożywienia, do czego przyczyniają się często sami mieszkańcy, wyrzucając duże ilości jedzenia do śmieci, często poza pojemniki, a także resztki pożywienia bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu dokarmiania zwierząt wolno żyjących, w tym ptaków.

Można przeciwdziałać temu zjawisku, stosując kilka prostych zasad:

  • ograniczyć wyrzucanie jedzenia, w szczególności poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
  • zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
  • nie pozostawiać śmieci poza kontenerem,
  • odpady wielkogabarytowe wyrzucać zgodnie z harmonogramem ich odbioru,
  • dbać o czystość miejsc gromadzenia odpadów i piwnic.

 

Foto: Pixabay