Obowiązkowa deratyzacja na terenie Wrocławia przeprowadzana jest trzykrotnie w ciągu roku. Wraz z początkiem listopada rozpoczęła się trzecia – jesienna akcja wykładania specjalnych preparatów. Potrwa ona do końca miesiąca. Do jej przeprowadzenia zobligowani są właściciele i zarządcy nieruchomości.

Deratyzacja we Wrocławiu przeprowadzana jest dwukrotnie na terenie całego miasta: od 1 do 31 marca oraz od 1 do 30 listopada, a także dodatkowo w lecie, od 1 do 31 lipca, w centrum Wrocławia na terenie ograniczonym Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

Z chwilą rozpoczęcia obowiązkowej deratyzacji muszą zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne i być uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania akcji, a jeżeli środki te będą nadal pobierane, to również po jej terminie – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Pamiętajmy, że deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości – dodaje.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

  • budynki wielolokalowe podpiwniczone wraz z wolnostojącymi komórkami i pomieszczeniami gospodarczymi do nich przynależnymi,
  • wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów,
  • lokale gastronomiczne wraz z terenem ogródków gastronomicznych,
  • obiekty handlowe branży spożywczej, magazyny żywności, gospodarstwa rolne i hodowlane i w miejscach przetwórstwa żywności,
  • szpitale,
  • hotele, internaty, domy akademickie i bursy.

Ponadto sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm, przebiegająca w obrębach geodezyjnych: Gaj, Grabiszyn, Kleczków, Muchobór Mały, plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Rakowiec, Stare Miasto, Tarnogaj. Cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Starego Miasta wraz ze studniami i wpustami deszczowymi, studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Starego Miasta i teren Fosy Miejskiej.

W trakcie trwania deratyzacji przeprowadzane są kontrole wypełniania przez właścicieli nieruchomości określonych obowiązków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie stosują się do zasad prowadzenia działań deratyzacyjnych, podlegają karze grzywny, która, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawie o wykroczenia, może wynieść do 500 zł – przypomina Waldemar Forysiak, zastępca komendanta wrocławskiej Straży Miejskiej.

Główną przyczyną występowania szczurów jest łatwa dostępność pożywienia, do czego przyczyniają się często sami mieszkańcy, wyrzucając duże ilości jedzenia do śmieci, często poza pojemniki, a także resztki pożywienia bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu dokarmiania zwierząt wolno żyjących, w tym ptaków.

Można przeciwdziałać temu zjawisku, stosując kilka prostych zasad:

  • ograniczyć wyrzucanie jedzenia, w szczególności poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
  • zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
  • dbać o czystość miejsc gromadzenia odpadów i piwnic.

 

Foto: Pixabay