Nowa droga rowerowa, która powstanie w okolicy Dworca Głównego, to część projektu „Rowerowy Wrocław 2017”, który został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Właśnie ruszyły prace związane z tą inwestycją.

Nowa trasa dla rowerzystów, o zmiennej szerokości od 1,5 do 2m, powstanie po obu stronach ulicy Małachowskiego, na odcinku ok. 400 m od ul. Dworcowej do Pułaskiego.

Ścieżka będzie zlokalizowana głównie w części chodnikowej, tylko na krótkich odcinkach będzie przebiegać wzdłuż jezdni.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną także istniejące w obrębie budowy chodniki, a ponadto powstanie nowy chodnik po stronie Poczty Polskiej. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pieszych, którzy do tej pory przechodzili wzdłuż ogrodzenia placówki pocztowej.

W związku z remontem, zmieni się także organizacja ruchu w okolicy: zlikwidowana zostanie śluza wyjazdowa z parkingu poczty, zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego, a także przeorganizowany zostanie ruch pieszy po stronie północnej.

Powstaną także przejazdy rowerowe przez skrzyżowanie z Dworcową w kierunku Pułaskiego, które obejmą przebudowę sygnalizacji oraz korektę przejścia na ul. Małachowskiego. W ramach budowy wykonane zostaną brakujące odwodnienia i wpusty deszczowe oraz kanalizacji MKT.

Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2021 r.

Tekst: CWC

Foto: Miejsca we Wrocławiu