Aleja Północna to długo wyczekiwany przez mieszkańców odcinek trasy, która połączy ul. Poświęcką z ul. Krzywoustego. Nowy, 5,5-kilometrowy odciek, pozwoli na odciążenie z nadmiernego ruchu samochodowego północnych osiedli Wrocławia. Właśnie ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Jak można przeczytać w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Aleja Północna stanie się ważnym elementem układu drogowego miasta, który umożliwi poruszanie się samochodem pomiędzy wrocławskimi osiedlami z pominięciem lokalnych ulic, nieodpowiednich dla ruchu tranzytowego.

Nowe połączenie umożliwi jednocześnie uspokojenie ruchu na ulicach trzech północnych osiedli, takich jak Polanowice, Poświętne i Sołtysowice. Dzięki budowie nowego odcinka zyskają także Karłowice, na terenie których al. Kasprowicza obciążona jest częściowo ruchem tranzytowym na kierunku wschód-zachód.

W ramach dokumentacji należy zaprojektować również infrastrukturę pieszą, rowerową oraz przystanki komunikacji miejskiej.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 15 września 2021 roku o godzinie 9:00.

 

Mapa: ZDiUM Wrocław / Foto: Google Maps