Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na wykonanie pierwszego etapu zadania pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja parku przy ul. Łużyckiej i Osobowickiej”. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Funduszu Osiedlowego i obejmie m. in. budowę oświetlenia przy alejce prowadzącej od przystanku „Serbska” na ul. Osobowickiej do wejścia na cmentarz od strony ul. Łużyckiej.

Projekt został zgłoszony do Funduszu Osiedlowego, ponieważ zdaniem mieszkańców park znajdujący się w sąsiedztwie ich domów jest zaniedbany i wymaga podjęcia prac rewitalizacyjnych, by finalnie stał się miejscem spotkań i rekreacji w zaciszu drzew.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej, pierwszy etap zadania obejmie budowę oświetlenia przy głównej alei przebiegającej przez park, na odcinku od ul. Osobowickiej do ul. Łużyckiej oraz budowę alejki o nawierzchni przepuszczalnej żwirowej od ul. Łużyckiej w kierunku ul. Bałkańskiej, zakończonej drewnianym łącznikiem pomiędzy istniejącymi alejkami oraz montażem elementów małej architektury w postaci ławek.

Termin składania ofert upływa 4 maja bieżącego roku o godzinie 12:00. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadania w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wizualizacje: mat. ZZM Wrocław