W poniedziałek (3 czerwca) rozpocznie się pierwszy etap remontu na mostach Uniwersyteckich, a chodnik po stronie pomnika Powodzianki zostanie zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego. W kolejnym etapie wykonawca przeniesie się na przeciwległy chodnik. Cała inwestycja potrwa 1,5 roku.

Mosty Uniwersyteckie łączą Stare Miasto i Nadodrze. 90-letnie przeprawy wymagają remontu nie tylko ze względu na chęć poprawy estetyki, ale przede wszystkim z konieczności naprawy elementów warunkujących ich dalsze użytkowanie. W 2016 roku wyremontowano jezdnię, torowisko i oświetlenie drogowe. Teraz przyszedł czas na chodniki, balustrady oraz konstrukcję obiektów od spodu.

Aby utrzymać swobodną komunikację pieszą i rowerową przez cały czas trwania remontu, roboty podzielono na dwa etapy. Podczas etapu 1, który rozpocznie się 3 czerwca br., wyłączony zostanie chodnik po stronie Powodzianki. Dodatkowe przejście dla pieszych wyznaczono na wysokości skrzyżowania z ul. Cybulskiego. Nad bezpieczeństwem pieszych czuwać będzie zamontowana na czas trwania prac sygnalizacja świetlna – wyjaśnia ZDiUM.

Planowane prace nie będą powodować utrudnień dla ruchu samochodowego i komunikacji zbiorowej.

Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego mostów. Interwencji wymagają również nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych. Co więcej, zastosowane na chodnikach płyty są bardzo śliskie, co jest zagrożeniem dla pieszych i rowerowych użytkowników. Po remoncie sytuacja ta ma się zmienić, a korzystanie z przepraw będzie znacznie bardziej komfortowe i bezpieczne.

Koszt zadania to niemal 11,5 mln złotych.

 

Foto: mat. ZDiUM