Jeśli masz pomysł na inwestycję w swojej okolicy, zgłoś się do rady osiedla. We wtorek (1 marca) rozpoczął się nabór projektów do tegorocznej edycji Funduszu Osiedlowego (FO). Projekty do realizacji wybiorą samorządy osiedlowe, ale zanim to zrobią, przeprowadzą konsultacje z mieszkańcami.

Fundusz Osiedlowy to gwarantowana dla każdego osiedla kwota w ramach miejskiego budżetu do wydania na potrzeby zgłoszone przez mieszkańców. Dzięki temu można zrealizować takie inwestycje jak remont chodnika albo podwórka, stworzenie placu zabaw, doświetlenie przejścia dla pieszych czy urządzenie zielonego skweru.

Inaczej niż w przypadku WBO, nie trzeba rywalizować o pieniądze w głosowaniu. Każde z 48 wrocławskich osiedli w ramach FO ma zagwarantowaną dla siebie kwotę. Jej wysokość zależy od powierzchni osiedla oraz liczby mieszkań. Obliczana jest za pomocą algorytmu, który można znaleźć na stronie FO.

Zachęcam, zgłaszajcie się Państwo z pomysłami do swoich rad osiedli. Wprowadzajcie te pomysły w debatę publiczną i osiedlową. Wprawdzie projekty zgłasza rada osiedla, ale najpierw musi ona przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami – mówi Sebastian Wolszczak, zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej.

Łączna pula środków w edycji 2022-2023 wynosi 40 mln złotych. Nabór projektów do FO będzie trwał do 30 września 2022.

Kwoty, jakimi dysponują osiedla, zmieniły się w porównaniu do poprzedniej edycji Funduszu. Są większe lub mniejsze o kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Wynika to stąd, że w ciągu ostatnich 2 lat zmieniła się liczba mieszkań na osiedlach, ujęta w algorytmie Funduszu. Dane na temat ich liczby pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i obrazują stan na koniec roku 2020.

Najbardziej wzrosły budżety osiedli takich jak Jagodno, Kleczków, Leśnica, Nadodrze, Strachocin-Swojczyce-Wojnów i Tarnogaj. To tutaj przyrost liczby mieszkań okazał się największy. W przypadku każdego z wymienionych osiedli przełożyło się to na wzrost środków z Funduszu Osiedlowego o ponad 50 tysięcy złotych.

Fundusz Osiedlowy jest częścią budżetu partycypacyjnego Wrocławia. Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mają coraz więcej okazji, by decydować o tym, jak wydawane są środki z miejskiego budżetu, oprócz FO mogą korzystać z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mikrograntów. Decydują zarówno o inwestycjach w infrastrukturę, jak i o działaniach społecznych, sportowych czy kulturalnych.

W ciągu najbliższych dwóch lat mieszkańcy rozdysponują w trzech programach ponad 101 mln zł z budżetu Wrocławia.

 

Foto: Facebook/Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu