Od piątku 11.02.2022 na parkingu przy Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki uruchomiony został mobilny punkt pobierania próbek do badań na obecność SARS-CoV-2. Punkt typu „drive-thru” czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 14-17. Wymazy PCR będą pobierane zarówno na NFZ jak i komercyjnie. Wjazd zlokalizowany będzie od ul. Tynieckiej.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom mieszkańców Dolnego Śląska. To nasza społeczna odpowiedzialność, jako podmiot samorządowy jesteśmy odpowiedzialni za innowacje i naukę, ale powinniśmy również wspierać w tak trudnych momentach mieszkańców Dolnego Śląska. Dlatego podjęliśmy działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie punkty typu „drive-thru”, które pozwoli usprawnić diagnostykę i walkę z pandemią koronawirusa – podkreśla Maciej Klóska, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.

Wymazy pobierane będą bez potrzeby wysiadania z samochodu. Pracownicy punktu będą w profesjonalny sposób zabezpieczeni w kombinezony ochronne z atestem do pracy z wirusami, specjalne maski, gogle oraz przyłbice. Samo pobranie trwa kilkanaście sekund, nie jest bolesne, następuje przy użyciu specjalnej żelowej wymazówki. Próbka trafia do specjalnego pojemnika, a następnie przewożona jest do laboratorium.

Analiza genetyczna będzie wykonywana tzw. metodą real-time PCR (RT-qPCR). Jest to jedyna metoda rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, charakteryzująca się wysoką czułością i specyficznością bliską 100%. Zastosowana metoda pozwala na wykrycie infekcji nawet jeżeli badana osoba przechodzi ją bezobjawowo, zapewniają organizatorzy.

– Centrum Patologii Molekularnej Cellgen od początku pandemii wykonuje testy diagnostyczne wykrywająca wirusa SARS-CoV2, zarówno real-time PCR jak i antygenowe, w punktach mobilnych (Stadion Wrocław), dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych pacjentów, z dojazdem do domu. Aktywnie uczestniczymy także w międzynarodowych projektach badawczych oraz badaniach klinicznych, obejmujących m.in. walidację nowych testów molekularnych, czego wynikiem są publikacje w renomowanych czasopismach. Obecnie, poprzez współpracę z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki rozszerzamy naszą działalność, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, które kwalifikują się do testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV2 – podkreśla kierownik Centrum Patologii Molekularnej Cellgen lek. Łukasz Fuławka.

– Liczymy, że otwarcie nowego mobilnego punktu pozwoli odciążyć inne przeznaczone do tego miejsca, co wpłynie na bezpieczeństwo zarówno osób, które chcą się przetestować jak i personelu medycznego. Jesteśmy oczywiście przygotowani i planujemy sukcesywnie, wydłużać godziny działania naszego mobilnego punktu. – dodaje Łukasz Apołenis, Wice Prezes Zarządu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A

 

Foto: Mat. prasowy