Po ogromnym zainteresowaniu wrocławian i sukcesie pierwszej edycji – czas na kontynuację. 2 marca wystartowała druga odsłona „Ławeczki mieszkańca” – programu, w którym to mieszkańcy wskazują, gdzie powinny stanąć nowe ławki. Warunkiem jest to, by miejsce znajdowało się na terenie należącym do miasta.

Ławki w przestrzeni miejskiej są pomocą w codziennym funkcjonowaniu – zarówno dla seniorów, jak i młodszych mieszkańców np. rodziców z dziećmi. I to właśnie mieszkańcy wiedzą najlepiej, gdzie takich ławek brakuje – stąd po raz kolejny to wrocławianie zdecydują, gdzie powinny stanąć.

To może być skwer, park albo trasa po drodze na zakupy. Zapraszam wszystkich wrocławian, by zgłaszać miejsca, w których brakuje ławek – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – W zeszłym roku, dzięki programowi, udało się nam postawić ławki w 60 lokalizacjach. Dzięki nim już teraz mieszkańcy mają nowe miejsca do spotkań i odpoczynku – dodaje.

Jak zgłosić propozycję miejsca nowej ławki?

Zgłoszenie znajduje się na stronie internetowej. W formularzu należy podać podstawowe dane oraz wskazać lokalizację nowej ławki. Co ważne – należy pamiętać, by wybrać teren należący do miasta.

Nie możemy postawić ławek na terenach, które nie należą do miasta. Dlatego, zanim zrobimy zgłoszenie, warto sprawdzić, czy dany teren jest miejski. Jak to zrobić? Tu z pomocą przychodzi wrocławski geoportal, w którym dostępna jest mapa własności terenów – mówi Anna Szmigiel-Franz, oficer piesza Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Jak sprawdzić, czy dany teren jest terenem miejskim? Wystarczy wejść na stronę internetową i kliknąć Mapę Własności. Po jej otwarciu wystarczy odszukać działki, przybliżając mapę lub skorzystać z wyszukiwarki.

„Ławeczka Mieszkańca” to cenny i potrzebny program. Ławki są niepozornym, ale bardzo potrzebnym elementem przestrzeni osiedlowej. To nie tylko obiekt rekreacji, ale także istotna „stacja odpoczynku” dla osób starszych czy borykających się z chorobami krążenia, układu oddechowego, reumatologicznymi itp. Stąd cieszy ogłoszenie drugiej edycji programu – mówi Michał Kwiatkowski, przewodniczący Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich, a jednocześnie prezes Wrocławskiego Forum Osiedlowego.

Zasady wyboru lokalizacji do ustawienia „Ławeczki Mieszkańca”

Każda osoba może zgłosić jedną lokalizację, a wszystkie zgłoszenia będą analizowane przez oficer pieszą oraz Biuro Zrównoważonej Mobilności – przede wszystkim pod kątem użyteczności dla osób o ograniczonej mobilności, zwłaszcza osób starszych. Głównym kryterium będzie odległość od miejsc, które są istotne dla osób zgłaszających. Na podstawie tej analizy powstanie lista rankingowa. Po ustaleniu kolejności na liście i zweryfikowaniu możliwości ustawienia ławki – wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani, czy ich lokalizacje zostały zakwalifikowane do realizacji. Zgłoszenia można wysyłać do 31 marca.

Podczas pierwszej edycji w 2021 r. wrocławianie nadesłali ponad 190 wniosków. Biuro Zrównoważonej Mobilności wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej zatwierdziło 60 lokalizacji, w których jesienią zostały zamontowane ławki. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 190 tys. zł.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu