Jak poinformowała dziś Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski, deweloper odpowiedzialny za planowaną na terenie obiektu inwestycję, rozpoczął wyburzanie zabytkowej trybuny dawnego basenu pływackiego.

Temat budowy prywatnego akademika w miejscu dawnego Basenu Olimpijskiego wywołał wśród wielu wrocławian ogromne emocje. Grupa mieszkańców występująca w obronie zabytkowego Stadionu Olimpijskiego, podjęła również środki mające na celu wstrzymanie realizacji inwestycji.

Jednym z takich kroków jest petycja, pod którą podpisało się ponad 4000 osób. Dokument został już złożony na biurku Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Na terenie obiektu odbywały się również liczne akcje protestujących, którzy chcieli zwrócić uwagę władz miejskich na niszczenie zabytkowego kompleksu.

W sprawę dawnego basenu zaangażowali się również członkowie wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, którzy wystosowali list otwarty do prezydenta miasta. Podkreślili w nim szczególną rolę, jaką w historii Wrocławia odegrał Basen Olimpijski, a także zaapelowali o podjęcie odpowiednich kroków, które pozwoliłyby na rozwiązanie sprawy w sposób pozwalający na spełnienie oczekiwań społecznych.

Zgodnie z informacjami podanymi dziś przez Grupę Inicjatywną Stadion Olimpijski:

„Deweloper Starter rozpoczął wyburzanie zabytkowej trybuny na stadionie pływackim. Przypominamy, że Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków jasno stwierdziła w Radio Wrocław, że ukształtowanie terenu – czyli m.in. wały ziemne, są chronione na mocy wpisu kompleksu Stadionu Olimpijskiego do rejestru zabytków. Dolnośląskie Inwestycje nie czekają też na zgodę RDOŚ na przeniesienie płazów. Działają metodą faktów dokonanych, widać grunt zaczął się im palić pod nogami.”

O dalszych losach basenu będziemy informować na bieżąco.

Jest komentarz Urzędu Miasta ws. budowy akademika na terenie dawnego Basenu Olimpijskiego.

 

Foto: Facebook/Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski