Prace remontowo-konserwatorskie na Moście Zwierzynieckim rozpoczęły się 9 października i mają potrwać do września 2022 roku. W środę 17 listopada rozpoczął się kolejny etap remontu, w związku z którym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Jak informuje ZDiUM, zakończyła się już rozbiórka konstrukcji północnego chodnika oraz budowa konstrukcji pomostu technicznego pod przeprawą. Kolejnym etapem prac jest wykonanie nowej żelbetowej płyty chodnika i modernizacja sieci, co będzie wiązało się ze zwężeniem pasa ruchu dla kierowców.

– Płyta chodnika będzie zakotwiona pod jezdnią, stąd potrzeba demontażu granitowych krawężników i zwężenia pasa ruchu – wyjaśnia Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

 

Za prace remontowe o wartości 9,4 mln zł odpowiedzialne jest konsorcjum firm Probudowa i Rotomat.

Remont obejmie m.in.:

  • wymianę płyt chodnikowych,
  • prace naprawcze elementów konstrukcyjnych – oczyszczenie, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków kamiennych wieżyc wykonanych z czerwonego piaskowca,
  • odtworzenie powłok antykorozyjnych wszystkich elementów stalowych,
  • renowację stylowych, ozdobnych lamp przymocowanych do konstrukcji mostu,
  • przebudowę sieci wodociągowej i ciepłowniczej,
  • demontaż nieczynnych kabli zasilających trakcję tramwajową,
  • wymianę znaków żeglugowych na moście.

 

Foto: Facebook/Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu