Tunel północny, zlokalizowany przy Galerii Dominikańskiej, powstał w 1978 roku i od tego czasu nie był modernizowany. Jego generalny remont został zaplanowany na okres wakacyjny.

Tunel południowy, który znajduje się po stronie dawnego PZU, był w dużo gorszym stanie technicznym, dlatego też jego remont przeprowadzono już w 2013 roku. Teraz przyszedł czas na tunel północny.

W związku z planowanym wyłączeniem tunelu z ruchu na okres 3 miesięcy, ZDiUM zaplanował remont na okres wakacyjny, ponieważ wtedy natężenie ruchu będzie mniejsze. Prace mają rozpocząć się w czerwcu, a zakończyć we wrześniu.

Zakres prac przewiduje m.in.: wymianę oświetlenia tunelu, montaż nowej elewacji, rozbiórkę i odtworzenie fragmentów murów żelbetowych, wymianę i naprawę dylatacji, naprawę kanałów odwodnienia, oczyszczenie systemu odwodnienia, zabezpieczenie antykorozyjne balustrad i konstrukcji stalowych.

Na czas remontu nie będzie wprowadzonych objazdów, a ruch kołowy skupi się na sąsiadującym z tunelem skrzyżowaniu. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia.

Foto: Zbiory Fotopolska