Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłosiła przetarg na budowę nowego obiektu, w którym będzie mieścił się Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto, a także siedziba lokalnego wydziału Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Planowany koszt inwestycji to ponad 86 mln złotych.

Przetarg został ogłoszony w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zatem wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę, a także do pełnienia nadzoru autorskiego oraz realizacji robót budowlanych.

Nowy, czteropiętrowy komisariat powstanie w miejscu obecnego parkingu policyjnego przy ul. Trzemeskiej. Budowa będzie realizowana w technologii modułowej (systemów 3D), polegającej na produkcji w fabryce gotowych elementów, stanowiących większe elementy budynku, które następnie montowane są w całość już na placu budowy.

Firma wybrana w ramach przetargu, będzie także zobowiązana do przeprowadzenia rozbiórki dawnego komisariatu przy ul. Trzemeskiej 12. W jego miejscu powstanie nowy parking policyjny.

Termin składania ofert upływa 25 października 2022 roku. Orientacyjna wartość zamówienia szacowana jest na 86 037 595,93 zł.

 

Wizualizacja: dokumentacja przetargowa KWP Wrocław
Foto: Zbiory Fotopolska