Pod koniec lipca 2021 roku Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, ogłosiła dwuetapowy konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego ASP. Kika dni temu, w wyniku obrad Sądu Konkursowego wyłoniono zwycięski projekt.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu.

Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 120 000,00 zł brutto przewidziano dla trzech najlepszych koncepcji:

  • I Nagroda: 40 000,00 zł brutto,
  • II Nagroda: 30 000,00 zł brutto,
  • III Nagroda: 20 000,00 zł brutto,
  • dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 15 000,00 zł brutto każda.

Co więcej, autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Sąd Konkursowy wyróżnił następujące koncepcje:

I Nagroda: PROJEKT PRAGA Sp. z o.o. – Warszawa, zespół autorski: Karolina Tunajek, Marcin Garbacki, Patrycja Arasim, Damian Kasperowicz, Katarzyna Krokos, Joanna Ryżko, Zofia Stachura

II Nagroda: LAHDELMA&MAHLAMAKI+KXM, Rainer Mahlamaki – Helsinki, Jukka Savolainen – Helsinki, Klaudia Gołaszewska – Poznań, Marek Grodzicki – Poznań, Kinga Grzybowska – Poznań, Michał Hondo – Poznań

III Nagroda: WXCA Sp. z o.o. – Warszawa, zespół autorski: Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Anna Majewska-Karolak, Małgorzata Bonowicz, Agnieszka Witaszek, Bartłomiej Kruk, Jakub Matela

WYRÓŻNIENIE: Marta Dąbrowska – Wrocław, Dagmara Żarnowiec – Wrocław, zespół: Marta Dąbrowska, Dagmara Żarnowiec, Tomasz Banaszek (wizualizacje)

WYRÓŻNIENIE: nsMoonStudio Sp. z o.o. – Kraków, zespół autorski: Piotr Nawara, Michał Głowiński, Bartosz Puchalski, Barbara Mleczek, Maciej Sewiołło, Adrian Matuszewski, Stanisław Borys

 

Wizualizacje: SARP