Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta kontynuuje przebudowę ul. Grabiszyńskiej i wyznaczenie pasów rowerowych. Wybrano już wykonawcę drugiego etapu inwestycji, czyli budowy tras rowerowych na odcinku od mostu Oporowskiego do al. Hallera i dalej do ul. Stalowej. 

Planowany odcinek trasy rowerowej przebiegnie wzdłuż południowej strony ul. Grabiszyńskiej. Najpierw przez park Grabiszyński (od mostu do łącznika z al. Hallera). W tym celu alejki zostaną poszerzone, tak aby mieścili się na nich piesi i rowerzyści. Następnie droga rowerowa i chodniki się rozdzielą. Jeden pas jezdni ul. Grabiszyńskiej zostanie zwężony o pół metra. Z kolei do skrzyżowania z Aleją Pracy droga rowerowa będzie wydzielona z trawnika i oddzielona od chodnika. 

 

Zaprojektowana trasa będzie miała w sumie ponad 2,5 kilometra i ma powstać jeszcze przed wakacjami.

 

Foto: Mat. prasowy ZDiUM