Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na realizację II etapu projektu zgłoszonego przez mieszkańców w ramach WBO, a mianowicie: „ZIELEŃ TO ŻYCIE, RUCH TO ZDROWIE – Staw Maślicki”. Inwestycja obejmie budowę placu zabaw przy ul. Maślickiej, który planowo zostanie oddany do użytku jesienią bieżącego roku.

II etap projektu jest kontynuacją zagospodarowania terenu przy stawie Maślickim. Wybrany w ramach przetargu wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących prac:

  • budowa placu zabaw,
  • dostawa i montaż elementów małej architektury,
  • wykonanie prac związanych z uporządkowaniem terenu i istniejącej szaty roślinnej oraz odtworzenie trawników.

Na placu zabaw pojawią się: zestaw zabawowo-wspinaczkowy, huśtawka typu bocianie gniazdo, siedzisko w formie drewnianej belki. Oprócz tego zaplanowano kosze na śmieci oraz tablicę regulaminową.

Oferty w postępowaniu przetargowym można składać do 6 czerwca 2023 r. do godziny 12:00. Termin realizacji zamówienia to 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

 

Wizualizacje: mat. ZZM Wrocław/PM Projekt