Od kilku dni w różnych miastach na terenie kraju zaczęły pojawiać się patriotyczne ławki. Jedna z nich została również zamontowana w centrum Wrocławia, a mianowicie na placu przed Dworcem Głównym. Ławka jest elementem akcji informacyjno-promocyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Biało-czerwone, patriotyczne konstrukcje montowane w polskich miastach kształtem przypominają kontur naszego kraju. W centralnym punkcie każdej instalacji znajduje się drewniany podest, a na nim ławka. Całość umocowana jest na niebieskim postumencie.

Przy każdej z ławek widnieje również 15-punktowy regulamin, który wyczerpująco opisuje, w jaki sposób powinno się z niej korzystać. Przykładowo z konstrukcji mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 3 osoby, a ich waga nie powinna przekraczać 225 kg. Na ławce nie wolno spożywać alkoholu, środków psychotropowych i odurzających, palić tytoniu, papierosów elektronicznych i czy używać otwartego ognia. Nie można również korzystać z ławki ze zwierzętami.

Jak się okazuje, inicjatorem akcji, w ramach której w miastach pojawiają się nietypowe ławki, jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Oświadczenie w tej sprawie, wydane przez BGK brzmi następująco:

„W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi informujemy, że za postawienie instalacji w kształcie konturu Polski odpowiada BGK. Stanowi to element akcji informacyjno-promocyjnej poświęconej inwestycjom, których realizację wspomaga BGK.

BGK wspiera w tej chwili 11 tysięcy inwestycji o łącznej wartości 60 mld zł. 3 tysiące projektów o wartości 15 mld zł jest w trakcie realizacji lub wkrótce się rozpocznie.

Tego typu instalacje są elementem scenografii podczas planowanych wydarzeń BGK i zostały ustawione pilotażowo.”

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu