Spółka Develia S.A. poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Sky Tower. Nowym właścicielem wieżowca ma zostać spółka Olimp Investment.

„Cena za udział w prawie własności Sky Tower została ustalona, w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych, na kwotę 84.420.000 EUR, która zostanie powiększona o należny podatek VAT i pomniejszona o wartość zachęt dla najemców wynikających z umów podpisanych przed dniem zawarcia umowy przedwstępnej, a niezapłaconych na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej i zostanie zapłacona w całości w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej” – można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez spółkę Develia.

Transakcja dotycząca sprzedaży Sky Tower ma zostać zrealizowana do 31 grudnia 2021 r., przy czym termin ten może zostać przedłużony.

„Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, do których należy, między innymi, uzyskanie pisma dotyczącego spłaty kredytu od banku kredytującego Sky Tower, jak również polisy ubezpieczeniowej w zakresie zwrotu VAT lub interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania VAT, a także podjęcie czynności związanych ze zmianą zarządcy wspólnoty budynku Sky Tower, potwierdzenia wskazanych w umowie umów o dostawę usług i mediów przez wspólnotę budynku Sky Tower czy zawarcie pomiędzy kupującym a nowym kredytodawcą umowy kredytu na warunkach wskazanych w umowie przedwstępnej” – informuje dotychczasowy właściciel Sky Tower.

Sprzedaż wrocławskiego wieżowca była jednym ze strategicznych celów spółki Develia na rok 2021, wyznaczonym w ramach jej strategii na lata 2021-2025. W związku z chęcią skoncentrowania się przez Develię na segmencie mieszkaniowym i istotnym zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego w segmencie biurowym i handlowym, zapadła decyzja o sprzedaży Sky Tower.

Sky Tower będzie wystawiony na sprzedaż.

 

Foto: Zbiory Fotopolska