W czwartek (4 maja) rozpocznie się I etap przebudowy ulicy Asfaltowej. W związku z zaplanowanymi pracami zamknięty zostanie odcinek od ul. Pawiej do ul. Granitowej, a kierowcy będą poruszać się wyznaczonym objazdem. Mieszkańcy nieruchomości znajdujących się na odcinku wyłączonym z ruchu będą dojeżdżać do posesji placem budowy.

Inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych ulicy i warunków ruchowych dla uruchomienia komunikacji autobusowej oraz zapewnianie ruchu pieszego i rowerowego. Konieczność ich zapewnienia wynika zarówno z ewoluującej wciąż zabudowy mieszkalnej pobliskich obszarów jak też powstającego właśnie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego – wyjaśnia ZDiUM.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy – pierwszy z nich rozpocznie się 4 maja i obejmie m. in. takie prace jak:

 • przebudowa jezdni ul. Asfaltowej na odcinku od ul. Pawiej do granicy działki nr 1/94,
 • budowa 3 przejść dla pieszych,
 • budowa progu zwalniającego w ul. Asfaltowej przed zjazdem na teren zespołu szkolno-przedszkolnego,
 • budowa drogi pieszo-rowerowej po północnej stronie ul. Asfaltowej,
 • przebudowa odwodnienia jezdni,
 • budowa 3 przystanków autobusowych: dwóch w ul. Pawiej w rejonie skrzyżowania z ul. Asfaltową oraz jednego w ul. Parafialnej za skrzyżowaniem z ul.Grota-Roweckiego (kierunek północny).

Drugi etap zostanie zrealizowany w późniejszym czasie, a prace, jakie zrealizuje wtedy wykonawca to:

 • budowa drogi pieszo-rowerowej po północnej stronie ul. Asfaltowej,  na odcinku od ul. Pawiej do granicy dz. nr 11/2 AM-6 (dz.nr 58 AM-8),
 • budowa drogi pieszo-rowerowej po wschodniej stronie ul. Pawiej (na odcinku od skrzyżowania z ul.Asfaltową do ul. Pawła Jasienicy),
 • budowa przejścia dla pieszych: przez ul. Pawią za skrzyżowaniem z ul. Asfaltową oraz przez ul. Asfaltową na skrzyżowaniu z ul. Pawią,
 • montaż oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 • wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Wrocław. Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln złotych.

 

Foto: mat. ZDiUM