Kilkanaście gmin sąsiadujących z Wrocławiem podpisało już list intencyjny ws. projektu Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej. Zawarte partnerstwo umożliwi rozpoczęcie starań o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania.

Celem gmin, których włodarze złożyli podpisy pod listem intencyjnym, było przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF), wspierającego transformację energetyczną miast oraz pozyskiwanie dofinansowania na realizację zadań na rzecz energii i klimatu.

W ramach EUCF można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości do 60 000 EUR oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach EUCF możliwe będzie przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej Projektu Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej, na który od dawna czekają wrocławianie.

Partnerstwo, poza gminą Wrocław, zawarły także takie gminy jak: Oborniki Śląskie, Czernica, Malczyce, Środa Śląska, Siechnice, Oława, Wołów, Brzeg Dolny, Miękinia, Lubsza i Brzeg Opolski.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu