Mimo strat i szkód wyrządzonych przez pandemię Wrocław nie zboczył z obranego kursu. Konsekwentnie i zgodnie z harmonogramem realizuje kluczowe dla życia miasta inwestycje, rozwija transport zbiorowy, poprawia jakość powietrza i życia mieszkańców. Na to m.in. zwracał uwagę prezydent Jacek Sutryk w swoim raporcie o stanie Wrocławia.

Przez trwającą epidemię miasto zakończyło rok z ubytkiem wysokości 156 mln zł w planowanych dochodach. Złożyły się na to m.in. niższe wpływy ze sprzedaży mienia (o 66 mln zł), sprzedaży biletów MPK (o ponad 60 mln zł), z tytułu podatku od nieruchomości czy z podatku PIT. Wrocław zakończył rok z wpływami na poziomie 5,18 mld zł oraz wydatkami rzędu 5,43 mld zł. Zanotowano także nadwyżkę operacyjną (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 133 mln zł.

– W czasie epidemii pojawiły się również nieoczekiwane wydatki o łącznej wysokości 100 milionów złotych. To pomoc dla szpitali na zakup sprzętu i karetek, wsparcie miejskich służb czy prowadzenie szkół w rygorze sanitarnym – mówił prezydent Jacek Sutryk. –  Wprowadziliśmy również jeden z pierwszych w Polsce programów pomocowych dla lokalnych przedsiębiorców, zwalniając ich z czynszu i podatku od nieruchomości. To łączna pomoc przekraczająca 20 milionów złotych. Tę pomoc kontynuujemy również w bieżącym roku.

Oprócz pandemii, miasto zanotowało straty w dochodach z PIT w efekcie obniżenia podatku do 17% oraz zwolnienia z PIT osób do 26. roku życia. To ok. 150 mln zł ubytku w miejskich dochodach.

Inwestycje

Miasto nie zrezygnowało z realizacji inwestycji – wpływają one na miejsca pracy czy lokalne łańcuchy dostaw. Do użytku oddano m.in. nowy żłobek przy ul. Sygnałowej, przedszkole przy ul. Jackowskiego czy wyremontowany basen przy ul. Racławickiej. To także realizacja dwóch całkowicie nowych tras tramwajowych – TAT na Nowy Dwór oraz trasy na Popowice. To również remont mostów Pomorskich oraz przebudowa ulic: Obornickiej, Pęgowskiej, Zajączkowskiej i Pełczyńskiej.

Dodatkowo, w sierpniu ruszyła budowa nowego aquaparku na Brochowie, a jesienią – budowy nowej hali Śląska przy ul. Racławickiej. Miasto przeznaczyło na realizację inwestycji 631 mln zł – z czego 300 mln na remonty i budowę dróg oraz chodników. Pięknieją również kolejne, wrocławskie podwórka – prace remontowe 15 z nich kosztowały blisko 7 milionów złotych. Wrocław przeznaczy również kolejnych 60 milionów zł na remont 35 podwórek do 2024 roku. Uwzględniając także wkład do miejskich spółek na cele inwestycyjne miasto przeznaczyło na nie łącznie 758 mln zł.

Zrównoważony transport

Pomimo niższych wpływów ze sprzedaży biletów MPK, Wrocław przeznaczył na komunikację zbiorową aż 560 milionów złotych. 80 milionów przekazano na remonty w ramach TORYwolucji, realizowanej przez MPK. Dzięki temu zrealizowano m.in. zielone torowiska na ul. Hallera i Żmigrodzkiej, wyremontowano również pętle na ul. Zawalnej, w Leśnicy i na Sępolnie oraz ważne skrzyżowania – m.in. Podwala z ul. Świdnicką, Świdnickiej z Piłsudskiego czy Piotra Skargi z Teatralną. To łącznie 14,5 km nowych szyn. Oprócz tego, we Wrocławiu pojawiło się 90 nowych autobusów – 60 zakupionych przez MPK oraz 30 podwykonawcy, firmy Mobilis. Zmodernizowano cztery tramwaje, zamówionych zostało również 25 nowych składów.

W minionym roku powstały również 32 kilometry nowych tras rowerowych. Wśród realizacji warto wymienić m.in. trasę na Krzywej Grobli wzdłuż lasu Rakowieckiego. Uzupełnieniem był remont kładki Siedleckiej nad Oławą, która została oddana ponownie do użytku na początku 2021 roku.

Wrocławianie mogą korzystać również z pierwszego odcinka Promenady Krzyckiej od ul. Spiskiej do Borowskiej. W połowie bieżącego roku trasa rozbuduje się aż do ul. Bardzkiej. Inne realizacje to trasa rowerowa przy ul. Krasińskiego, Dworcowej i Podwalu, trasa na ul. Jedności Narodowej oraz nowy ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Fabrycznej i Otyńskiej. Realizowana była również 3,5-kilometrowa trasa rowerowa w ciągu alei Karkonoskiej do Bielan Wrocławskich. Oddana w maju, kosztowała łącznie 9,3 mln zł.

Zieleń i czyste powietrze

Mieszkańcy mogą już korzystać z trzech nowych parków: Maślickiego, Wojszyckiego i Pawłowickiego. Dodatkowo powstało aż 19 zieleńców – ze skwerem Wrocławianek na czele. Betonowy parking zmienił się w zieloną strefę wypoczynku w ścisłym centrum miasta. Tego typu realizacje to element adaptacji miasta do zmian klimatu i przeciwdziałanie zjawisku miejskiej wyspy ciepła. Łącznie, w 2020 roku nasadzono i zasiano ponad 550 tysięcy nowych drzew, krzewów, pnączy, traw i kwiatów. Łączna powierzchnia zieleni zwiększyła się o 22 hektary – od początku kadencji prezydenta Jacka Sutryka to już 96 ha.

Kontynuowana była również akcja „Zmień Piec„. W ciągu roku zlikwidowano 1800 kopciuchów – w ramach programu KAWKA Plus oraz miejskich prac w zasobie komunalnym. Na wymianę pieców przeznaczono 36 milionów złotych.

Edukacja

Wydatki na edukację wyniosły w ubiegłym roku 1,5 miliarda złotych. Kwota subwencji rządowej to z kolei 754 mln zł. Na remonty, rozbudowy i budowę nowych placówek przeznaczono 86 mln zł. Rozwinęła się także baza miejsc dla najmłodszych – powstało 1830 nowych miejsc w przedszkolach i 660 w żłobkach. Wyremontowano trzy gabinety dentystyczne w szkołach. Miasto zapewniło również 1,8 tys. darmowych szczepień przeciwko HPV dla dzieci, które ukończyły 13. rok życia.

Społeczeństwo

W czasie epidemii szczególną troską byli objęci potrzebujący oraz seniorzy. Swoją misję przez niemal cały rok realizował streetbus, wspierając osoby w kryzysie bezdomności i rozdając łącznie 42 tys. ciepłych posiłków. Uruchomiono także specjalne infolinie z pomocą psychologiczną dla potrzebujących, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Najstarsi wrocławianie skorzystali również z 13 tysięcy bezpłatnych przejazdów w ramach Taxi Senior. Wydano łącznie 6 tysięcy Kart Seniora.

Był to także czas na realizację pomysłów mieszkańców. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wyłonionych zostało 20 nowych projektów do realizacji – za łączną kwotę 25 mln zł. Dodatkowo, do realizacji skierowano 86 zadań z Funduszu Osiedlowego, przeprowadzono również 13 procesów konsultacji społecznych. To także 79 zrealizowanych projektów w ramach „Mikrograntów”, które w obliczu społecznej kwarantanny były realizowane również w formie online. Pomimo zamknięcia na czas epidemii miejskich atrakcji oraz czasowego spadku liczby korzystających z komunikacji miejskiej, do programu Nasz Wrocław dołączyło aż 55 tysięcy mieszkańców. Obecnie, w systemie jest już łącznie 140 tysięcy aktywnych użytkowników.

Rok 2020 to także kolejni nowo narodzeni wrocławianie – do grudnia wydano łącznie 5,5 tysiąca wyprawek dla niemowląt. Dzięki miejskiemu programowi dofinansowania in vitro urodziło się już 70 dzieci. Z programu skorzystało łącznie 178 par. Wrocław przeznaczył 7 mln zł na program promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Jak dotąd, we Wrocławiu podano 650 tysięcy szczepionek na COVID-19, a 70 tysięcy szczepień zrealizowano w największym punkcie szczepień w regionie – na Stadionie Wrocław.

Rada miejska udzieliła absolutorium – za głosowało 19 radnych, 7 było „przeciw”, wstrzymało się 10 radnych.

Źródło: mat. prasowy
Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk