XIX wiek był dla Wrocławia okresem ponownego rozkwitu, a jego rozwój urbanistyczny postępował w bardzo szybkim tempie. Internetowa mapa pozwala na sprawdzenie, jakie zmiany zaszły we Wrocławiu na przestrzeni lat.

19 listopada 1808 roku w ramach nowego prawa miejskiego, do Wrocławia przyłączono znaczne obszary przedmieść zwiększając powierzchnię miasta kilkukrotnie. XIX to także postępujący rozwój przemysłu, w 1842 roku nastąpiło otwarcie pierwszego odcinka kolei żelaznej (Wrocław – Oława), a miasto stawało się stopniowo ważnym węzłem kolejowym, następnie drogowym, a po poważnych pracach regulacyjnych na Odrze i budowie portu na Popowicach na przełomie XIX/XX w. także wodnym.

Rozbudowa Wrocławia stale postępowała, a infrastruktura i zasoby budowlane były na bieżąco modernizowane. W 1877 r. uruchomiono pierwsze linie tramwajów konnych, które funkcjonowały do 1910 r., a od lat 90. wraz z elektryfikacją zaczęły je stopniowo wypierać tramwaje elektryczne.

Mapa online pozwala m. in. na porównanie XIX-wiecznej siatki ulic i położenia torów kolejowych w tamtym okresie z aktualnym wyglądem miasta.

KLIKNIJ W MAPĘ:

 

 

Tekst: CWC