W związku ze zbliżającym się okresem migracji płazów, na wrocławskich Maślicach trwa przenoszenie ropuch przez ul. Rędzińską w bezpieczne dla nich miejsce, czyli okolice stawku w Parku Świetlików. Akcja potrwa do 8 kwietnia i może w niej wziąć udział każda chętna do pomocy osoba.

„Przenosimy ropuchy” to akcja organizowana przez Radę Osiedla Maślice, Radę Rodziców SP26, Maślickie Centrum Wolontariatu oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Celem akcji jest przeniesienie przez ul. Rędzińską na odcinku od skrzyżowania al. Śliwowa – ul. Rędzińska do pętli autobusowej linii 104 (pętla Rędzińska) jak największej liczby ropuch. Ropuchy przenosimy w okolice stawku, który zlokalizowany jest w parku pomiędzy Domem Pomocy Społecznej, ul. Rędzińską i al. Śliwową. Akcja przenoszenia trwa od 21 marca do 8 kwietnia – informuje ZDiUM.

Pomagać w przenoszeniu płazów można codziennie w godzinach 18:45 – 22:00, a zgłoszenia należy kierować do Rady Rodziców SP26. Wyposażenie, jakie powinien posiadać każdy z pomocników, biorących udział w akcji to:
– rękawiczki,
– wiaderko z mchem lub trawą na dnie,
– ubiór adekwatny do pogody,
– latarka,
– kamizelka odblaskową lub odblaski przy ubraniu dla bezpieczeństwa,
– dobry humor.

Pamiętajmy, by liczyć przeniesione ropuchy, gdyż ta informacja jest potrzebna koordynatorom czuwającym nad akcją do celów statystycznych, badawczych. Statystyki można podawać w niniejszym wydarzeniu jako komentarze z hasztagiem #statystyki lub koordynatorom obecnym na miejscu akcji – dodaje ZDiUM.

Jak informuje Rada Osiedla Maślice, tegoroczne przenoszenie ropuch jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2019 roku przy współpracy z przyrodniczkami Agnieszą Konowalik, Anną Najbar czy Marzeną Frydleiwcz, które wraz z większą grupą naukowców zajmowały się badaniami płazów m. in. w rejonie al. Śliwowej i Ślęzoujścia. Dzięki temu udało obniżyć się w kilku punktach krawężniki, zamontować tablicę informacyjną i podjąć działania nad retencją wody w Parku Świetlików. Ponadto udało przeprowadzić się szkolenie dla uczniów SP26 i mieszkańców dotyczące płazów i wspólnie w 2019 wykonać akcję ich przenoszenia. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy rejonu ul. Rędzińskiej przenosili ropuchy wcześniej, wynosząc je m.in. z przydomowych ogródków.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/359604289380951/

 

Foto: Pixabay