Rozpoczęły się prace remontowe podwórka zlokalizowanego w obrębie ulic: Cybulskiego – Pomorska – Dubois – Drobnera. Podwórko zmieni się nie do poznania i stanie się zieloną, estetyczną przestrzenią, która będzie cieszyć oczy okolicznych mieszkańców.

– Zaczniemy od wykonania robót ziemnych i rozbiórkowych, częściowo wymienimy także grunt. Kluczowym elementem inwestycji będzie realizacja odwodnienia, w tym m.in.: budowa instalacji odprowadzania wód opadowych do kanalizacji oraz wykonanie muld chłonnych i nawierzchni przepuszczalnych, dla zapewnienia właściwej gospodarki wody opadowej – wyjaśnia Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

W ramach inwestycji pojawią się drogi, chodniki i miejsca parkingowe. Wnętrze podwórka zyska nową wiatę śmietnikową oraz oświetlenie. Zwieńczeniem realizacji projektu będzie posadzenie zieleni i zaawansowane prace ogrodnicze.

Koszt remontu oszacowano na około 1,3 mln złotych, natomiast podwórko powinno zostać oddane do użytku w drugiej połowie 2022 roku.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk