Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej pod skrajnym (lewym) przęsłem mostu Szczytnickiego, wzdłuż linii lewego brzegu Starej Odry.

Ukończenie projektu zaplanowano na koniec września :]

foto: KXX