Pod koniec kwietnia 2022 roku informowaliśmy o projektach z Dolnego Śląska, które zostały wybrane przez Ministerstwo Infrastruktury do dofinansowania w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Jedna z inwestycji dotyczy Dworca Świebodzkiego, który już za kilka lat ma zostać ponownie uruchomiony.

Do realizacji w ramach Programu Kolej Plus zakwalifikowano w sumie 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach. Wybrane projekty z Dolnego Śląska to:

1. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław. Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór. Pozwoli to na oczekiwane przez mieszkańców uruchomienie Dworca Świebodzkiego, a także uruchomienie nowych połączeń na kierunkach Wrocław – Środa Śląska, Wrocław – Wołów oraz Wrocław – Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów.

2. Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia, co umożliwi skomunikowanie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska.

3. Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego, który został przejęty przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Jeżeli chodzi o Dworzec Świebodzki, ostatni pociąg wyjechał z niego w 1991 roku. W ciągu tych trzydziestu lat budynek dworca oraz infrastuktura kolejowa uległy zniszczeniu, zatem przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych jest konieczne, by wznowić jego działanie. Obiekt będzie obsługiwał połączenia w kierunku: Kątów Wrocławskich (Jaworzyny Śląskiej), Środy Śląskiej (Legnicy) i Wołowa (Głogowa), co pozwoli na częściowe odciążenie obleganego przez pasażerów Dworca Głównego.

Umowę w sprawie modernizacji Dworca Świebodzkiego podpiszemy już niedługo ze spółką PKP PLK. Dworzec Główny przyjmuje wiele połączeń krajowych i międzynarodowych i jest na granicy swojej przepustowości. Dworzec Świebodzki miałby go w pewnej części odciążyć – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Koszt tej inwestycji oszacowano na ponad 215 mln zł, z czego 15 procent (około 32,2 mln zł) przekażą inicjatorzy pomysłu, a mianowicie Województwo Dolnośląskie wraz z partnerami: Gminą Wrocław i Gminą Środa Śląska. Zgodnie z założeniami Programu Kolej Plus, prace mają zakończyć się najpóźniej w 2028 roku.

 

Foto: Zbiory Fotopolska/Neo