W poniedziałek (10 czerwca) rozpocznie się przebudowa chodników na dwóch ulicach Przedmieścia Oławskiego – mowa o ul. Kościuszki i ul. Prądzyńskiego. Poza chodnikami wykonawca zajmie się również budową dróg rowerowych, a prace drogowe będą prowadzone we współpracy z MPWiK, które zmodernizuje sieci wodociągowe na ul. Kościuszki. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad bieżącego roku.

Nawierzchnie większości ulic Przedmieścia Oławskiego są wykonane z kamiennych płyt i kostek i liczą co najmniej kilkadziesiąt lat. Stan wielu z nich jest niezadowalający, ponieważ z upływem czasu kamienne elementy uległy spękaniom, wykruszeniom i wybrzuszeniom. Aby poprawić komfort osób przemierzających ulice pieszo lub na rowerze, konieczne jest przeprowadzenie remontu.

Już od poniedziałku na ul. Kościuszki stoją znaki ograniczające parkowanie na chodnikach, z datą obowiązywania od poniedziałku (10 czerwca). To wdrażanie zastępczej organizacji ruchu na czas remontu chodników na ul. Kościuszki (od Krakowskiej do Zgodnej i od Więckowskiego od Chudoby), a także na ul. Prądzyńskiego (od nru 8 do Komuny Paryskiej). Prace potrwają do listopada i oprócz remontu chodników i budowy dróg rowerowych, obejmą także modernizację sieci. Dlatego jako pierwsi na budowie pojawią się specjaliści od prac na sieci wodociągowej, którzy przebudują kanały, przyłącza i studnie – wyjaśnia ZDiUM.

Firmy Rotomat i Budrim przebudują łącznie 660 metrów chodników na obu ulicach. Na ul. Kościuszki chodniki będą miały nawierzchnie z kamiennej kostki i betonowych płytek, natomiast granitowe płyty, które będą się nadawały do ponownego wykorzystania, zostaną wbudowane na ul. Prądzyńskiego. Drogi zyskają nawierzchnie bitumiczne.

Koszt inwestycji to 7,7 mln złotych, z czego blisko 70% pochłoną prace wodociągowe.

 

Foto: mat. ZDiUM / Rotomat