W lutym bieżącego roku Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu ul. Powstańców Śląskich. Aktualnie trwa projektowanie przebudowy, jednak to nie koniec inwestycji w tej okolicy. Metamorfozę przejdzie również plac z rondem i miniparkiem. Projekt tego zadania powstanie w przyszłym roku.

Kostka brukowa zniknie z ul. Powstańców Śląskich

Pierwsza inwestycja obejmie 2-kilometrowy odcinek ul. Powstańców Śląskich i zostanie podzielona na trzy etapy:

  • od ul. Swobodnej do ul. Radosnej,
  • pomiędzy ul. Wielką a rondem na placu Powstańców Śląskich,
  • pomiędzy rondem na placu Powstańców Śląskich a al. Hallera.

W ramach prac usunięta zostanie nawierzchnia z kostki granitowej. Wykonawca przeprowadzi również lokalne naprawy podbudowy, regulację krawężników oraz wpustów i pokryw znajdujących się w jezdni, a także ułoży warstwy nowej nawierzchni z masy bitumicznej.

Metamorfoza placu z rondem

Choć ulica zyska asfaltową nawierzchnię, to na placu Powstańców Śląskich pozostanie kostka brukowa. Rondo jest jednym z ośmiu zachowanych w Polsce zabytkowych układów drogowych, dlatego zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków historyczna nawierzchnia zostanie na swoim miejscu.

Poza remontem jezdni i chodników projektant zaplanuje również przebudowę sieci podziemnych oraz rewitalizację miniparku.

Wybrana w przetargu firma będzie miała 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji.

Foto: Google Maps