Plac Kościuszki w 1954 r. Widać, że w zachowanym częściowo parterze kamienicy działa sklep. Furmanki ustawiają się w kolejce po cegłę, którą potem ul. Kościuszki dostarczą na dworzec, a następnie do Warszawy. Ocalał owalny, drewniany kiosk oraz słup ogłoszeniowy, jeden z dwóch tego typu, które stoją do dziś.

Plac Kościuszki.

 

foto:Arczyński